top of page

BAN GIÁM ĐỐC

Mr Phuc Tran

ÔNG TRẦN PHÚC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Trần có hơn ba mươi năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là giám đốc điều hành tại các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp gỗ & giấy. Từ năm 1997, Ông là Giám đốc Điều hành của SFR Vietnam và Vĩnh Hưng Đồng Nai, đồng thời cũng là người sáng lập và Giám đốc Điều hành của Cảng Vĩnh Hưng kể từ năm 2018.

Ms Tam Minh Le

BÀ LÊ THỊ MINH TÂM

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Bà Lê đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong vị trí Giám đốc tài chính cho công ty SFR Vietnam và Vĩnh Hưng Đồng Nai. Hiện tại, Bà giữ thêm vị trí cố vấn chiến lược và kế hoạch đầu tư của tập đoàn Vĩnh Hưng. 

Mr Vinh Thanh Tran

ÔNG TRẦN VĨNH THÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông Trần làm việc với tư cách là Trưởng phòng kinh doanh của Vĩnh Hưng Đồng Nai từ năm 2010. Ông được bổ nhiệm vào chức Phó giám đốc điều hành của SFR Việt Nam vào năm 2016. Đồng thời, ông giữ vị trí Phó giám đốc kinh doanh cho tập đoàn Vĩnh Hưng. 

bottom of page